Obavezni potpisi profesora i za vanredne studente

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI HERCEGOVINI 

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE IPF-a

 

 Broj: 01-03-61-10/12

Datum: 19.01.2012.

Nastavno-naučno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću na svojoj 63. redovnoj sjednici održanoj 19.01.2012. godine, donijelo je

  

ZAKLJUČAK

 I

Vanredni studenti Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću se obavezuju da od 2012. godine u indexima moraju imati potpise nastavnika za svaki semestar studija. Oni su ovim obavezani da prisustvuju predavanjima, koja će se povremeno organizovati i o tome će se voditi evidencija. Sa potpisom nastavnika u indexu ostvaruje se pravo polaganja ispita.

 

 

Dostavljeno:                                                             

  • - Oglasna tabla,
  • - web stranica IPF-a
  • - Studentska služba i
  • - a/a

 

 Predsjednik NNV:

Prof. dr. Muharem Štulanović