Obavijest o odgađanju konferencije

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću najavio je da će se 19-20. juni 2020. godine održati naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Migracije u savremenom dobu – uzroci i posljedice”. Uslijed novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa prisiljeni smo odgoditi najavljeni događaj. Informacije o novim terminima vezanim za Konferenciju dostupne su na web portalu Fakulteta.