Obavještenje o neradnom danu

Obavještenje o neradnom danu

Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), propisano da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine državni praznik i da je to neradni dan. S obzirom da 25. novembar ove godine pada u nedjelju, a imajući u vidu značaj Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, te da je riječ o jubilarnoj, 75. godišnjici ovog historijski važnog događaja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici održanoj 15.11.2018. godine, donijela Odluku o proglašenju 26. novembra 2018. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, a povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, nedjelja 25. i ponedjeljak 26. novembar 2018. godine su neradni dani, te na ove dane Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, kao i drugi državni organi, preduzeća i druga pravna lica neće raditi.

Koristimo priliku da našim studentima i uposlenicima, ali i svim građanima BiH, čestitamo Dan državnosti naše domovine Bosne i Hercegovine.

Uprava IPF-a u Bihaću

ba.png