Obavljene prakse studenata

STUDENTI ODSJEKA SOCIJALNA PEDAGOGIJA I DUHOVNA SKRB OBAVILI STRUČNE POSJETE I PRAKSE

 

STUDENTI PRVE GODINE SPDS-a OBAVILI STRUČNE POSJETE

Studenti prve godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi su prošle sedmice zajedno sa mentoricom sociopedagoške prakse, ass. Smailom Balić obavili stručne posjete Udruženju „Radost druženja“ i domu za osobe treće životne dobi „Mirna oaza“.

U Udruženju „Radost druženja“ studenti su imali priliku da se upoznaju i druže sa djecom sa psihofizičkim poteškoćama u razvoju. Posjete su obavljene tokom cijele prošle sedmice i studentima je ova posjeta bila divno iskustvo. Uporedo sa ovom posjetom, studenti su imali i priliku da se upoznaju sa starijim osobama u domu za osobe treće životne dobi „Mirna oaza“.  Osim toga, imali su priliku i da razgovaraju sa starijima, da se upoznaju sa njihovim životnim pričama, da poslušaju njihove savjete i bisere mudrosti. Cilj posjeta bio je upoznavanje sa navedenim ciljanim skupinama koje se nalaze u polju djelovanje socijalne pedagogije, navedenim institucijama i načinima njihovog rada sa korisnicima.

Praksa-2018-1g-01.jpg

Praksa-2018-1g-02.jpg

 

STUDENTI DRUGE GODINE SPDS-a OBAVILI STRUČNU PRAKSU U DOMOVIMA ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI „VILLA ADRIANA“ I „VITA NOSTRA“

Prošle sedmice studenti druge godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi obavili su uporedo sociopedagošku praksu pod mentorstvom ass. Smaile Balić u domovima za osobe treće životne dobi „Villa Adriana“ i „Vita Nostra“. Sa pripremeljenim Planom i program prakse te potrebnim materijalom proveli su pet divnih dana u navedenim institucijama. Studenti su imali priliku nakon što su prošlog semestra slušali kolegij „Socijalni rad sa starijim osobama“ da teorijska znanja prenesu u praksu. Kako ističu, ova praksa im je bila lijepo i korisno iskustvo i vesele se ponovnom odlasku u navedene institucije. Ne sumnjamo da je i korisnicima navedenih institucija bilo lijepo u društvu naših studenata.

Praksa-2018-1g-02.jpg

Praksa-2018-2g-02.jpg

 

STUDENTI TREĆE GODINE SPDS-a OBAVILI STRUČNU PRAKSU U UDRUŽENJU „ŽENE SA UNE“

Studenti treće godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi pod mentorstvom ass. Smaile Balić obavili su stručnu praksu u Udruženju „Žene sa Une“. Studenti su imali priliku da praksu obave u sjedištu samog Udruženja kako bi se upoznali sa administrativnim djelovanjem istog, zatim u Dnevnom centru za djecu koja su sklona skitnji i prosjačenju, te u Sigurnoj kući unutar koje borave žene koje su pretrpile porodično nasilje, kao i porodice migranata. Sa pripremljenim Planom i programom prakse, potrebnim materijalom i prethodno usvojenim znanjem studenti su započeli praksu. Kako ističu, ova praksa ih je oplemenila i obogatila za nova znanja, saznanja, prijateljstva i prijatna iskustva.

Praksa-2018-3g-01.jpg

Praksa-2018-3g-02.jpg

 

STUDENTI ČETVRTE GODINE SPDS-a OBAVILI STRUČNU PRAKSU U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU BIHAĆ

Studenti četvrte godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi pod mentorstvom ass. Smaile Balić i Emina Šušića, vaspitača u Kazneno-popravnom zavodu, prošle sedmice obavili su stručnu praksu. Tokom ove prakse studenti su imali priliku da se upoznaju sa prostorijama Zavoda, stručnim osobljem, sektorom za poslove odgoja/tretmana osuđenih osoba, zatim sa sektorom za poslove osiguranja – Odjel pritvora, te sektorom za poslove odgoja/tretmana osuđenih osoba.

Praksa-2018-4g-01.jpg