Previous Next

Obilježavanje 25. godišnjice Fakulteta

Povodom obilježavanja 25. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću bit će upriličen Program koji počinje 3. decembra i završava 23. decembra na Dan Islamskog pedagoškog fakulteta. Programske aktivnosti su:
- obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
- okrugli sto na temu: „Obrazovanje odraslih kao sredstvo društveno-ekonomskog prosperiteta“
- webinar pod nazivom: „Nasilje nad ženama“
- obilježavanje Međunarodnog dana arapskog jezika
- svečana Promocija diplomanata i magistranata
Podsjećanja radi, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23.12.1995. godine. Preteča Fakultetu je bila Islamska pedagoška akademija kao viša škola, a prevashodna zadaća njenog osnivanja bilo je obrazovanje kadra za izvođenje nastavnog predmeta Islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama. Islamska pedagoška akademija u Bihaću je potpisivanjem ugovora o udruživanju u Univerzitet u Bihaću 20. juna 1997. godine, kojeg je Skupština Unsko-sanskog kantona potvrdila svojom saglasnošću 15. augusta 1997. godine, postala članicom Univerziteta u Bihaću sa pravima i obavezama koje imaju i ostale članice. Na fakultetu postoje dva odsjeka: odsjek Islamska vjeronauka i odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb. Na oba odsjeka se organizira nastava na master studiju. Fakultet je do sada objavio desetine knjiga, 12 zbornika radova, organizirao veliki broj okruglih stolova, simpozija, tribina, predavanja i naučnih konferencija.