Previous Next

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Apsolventi Odsjeka za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb: Veljačić Dinela, Salih Liđan i Nadarević Amela zajedno sa voditeljicom Odsjeka Smailom Balić Rahmanović održali su predavanje i radionice studentima prve godine povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prisutnima se obratila i prof.dr. Nusreta Kepeš koja je istakla važnost obilježavanja ovakvih datuma kao i važnost stručnjaka socijalnog pedagoga i duhovnog skrbnika u široj zajednici.

Položaj osoba sa invaliditetom skoro je isti u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Karakteriše ga nedostatak resursa u institucijama, diskriminacija, stigma i obrazovanje koje ne ide u korak s tržištem rada. Osobe sa invaliditetom (OSI) su društvena grupa koja je najteže pogođena siromaštvom i nezaposlenošću. Populacija OSI je najčešće izložena višestrukoj marginalizaciji i diskriminaciji.

„Kroz ovakve aktivnosti želimo poručiti osobama sa invaliditetom da suosjećamo sa njihovim svakodnevnim izazovima i poteškoćama s kojima se suočavaju, trudimo se promovirati prave vrijednosti u društvu, djelovati na predrasude i stereotipe, prevenirati socijalno isključivanje ove populacije i senzibilizirati javnost na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću“– poručuju apsolventi Socijalne pedagogije i duhovne skrbi.