Objavljen Zbornik radova IPF-a XI

Posvećenost nastavnog osoblja i saradnika Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću kontinuirano se očituje u stručnim i istraživačkim člancima koji se, nakon što prođu obavezan postupak dvostruke slijepe recenzije, objavljuju u Zborniku radova ovog Fakulteta.

Nedavno je objavljen i 11. broj Zbornika u kojem su se, i ovog puta, naučnoj zajednici obratili redovni i vanredni profesori, docenti i viši asistenti. Objavljeni radovi pokazuju aktuelnu istraživačku fokusiranost autora, obrađuju teme iz brojnih oblasti i nude odgovore na pitanja i dileme iz područja islamistike, pedagogije, psihologije, jezika i socijalnog rada. Između ostalih, objavljeni stručni članci bave se pitanjima političke reforme u savremenoj islamskoj misli, tradicije i običaja, nastavničke profesije, zaštite i njege starijih osoba te brojnim jezičkim temama.

Redakciju Zbornika čine nastavnici IPF-a, uz stalne težnje da recenzentski tim dopune imenima ostvarenih stručnjaka iz oblasti koje Zbornik pokriva, a sve u cilju da se naučnoj zajednici bihaćkog Univerziteta, ali i šire, kao i studentima zainteresiranima za dodatna znanja i obogaćivanja postojećih, ponude radovi koji pokazuju napredak cjelokupne akademske zajednice Univerziteta.

U predstojećem periodu, članovi Redakcije Zbornika radova IPF-a, na čelu s dekanom dr Hajrudinom Hodžićem te glavnim i odgovornim urednikom dr Hakijom Kanurićem, najavljuju nova obogaćivanja Zbornika, prije svega radovima na stranim jezicima, a za koje će biti angažirani saradnici s europskih univerziteta. Također, Redakcija vrijedno radi na novim indeksiranjima Zbornika čime će se svakako olakšati i povećati vidljivost autora, mogućnosti citiranja te, očekivano, napredovanja i samog Univerziteta i naučnog rada njegovih članica.

Mr.sc. Dijana Sulejmanović, sekretar Redakcije