Odbrana magistarskog rada: Nermina Ljubijankić

Broj: 05-415/2020
Datum:19.06.2020. godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i u skladu sa Odlukom NNV-a broj 03-395-O-4/2020, 12.06.2020. godine zakazuje se:

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Nermine Ljubijankić, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu „Dijalog u Kur'anu (odgojno-jezička analiza dijaloških ajeta između roditelja i djece)“, pred Komisijom u sastavu:

1. Doc.dr. Hakija Kanurić, predsjednik
2. Doc. dr. Hajrudin Hodžić, mentor i član
3. Prof. dr. Izet Terzić, član.

Javna odbrana će se održati 22. jula 2020. godine (srijeda u 14 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Dekan: Doc. dr. Hajrudin Hodžić