Previous Next

Okrugli sto „Multidisciplinarni pristup ovisnosti o kockanju“

Jučer se u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću održao okrugli sto na temu „Multidisciplinarni prisuti ovisnosti o kockanju“. Kako je Islamska zajednica BiH proglasila 2019. godinu borbom protiv poroka kocke i IPF u Bihaću je uzeo učešća u ovoj kampanji održavanjem navedenog skupa. Na samom početku pristunima se obratio dekan Fakulteta, doc.dr. Hajrudin Hodžić, a zatim i bihaćki muftija hafiz Mehmed ef. Kudić. Prisutni su imali priliku da čuju o štetnostima kocke sa socijalnog aspekta i o samom problemu nastanka ovisnosti kojeg je prezentirala prof.dr. Meliha Bijedić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli. O šerijatskim i logičko-pravnim dokazima zabrane kockanja govorio je prof.dr. Muharem Štulanović, dok je doc.dr. Elvira Ćatić-Kajtezović govorila o ekonomskim aspektima kockanja u BiH. Izlaganje se završilo predstvaljanjem uloge NVO sektora u problemu kockanja kojeg je predstavio predsjednik Asocijacije za kulturu,obrazovanje i sport – AKOS Sarajevo, gospodin Asim Smajlović. Zaključke sa okruglog stola je iznijela prof.dr. Nusreta Kepeš, a neke od tih zaključaka vam prenosimo:
-kockanje je treći najveći rizik po bh. društvo
-kockanje je bolest, u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti ovisnost o kockanju je pod šifrom F.63
-ovisnost o kockanju ne samo da uništava kockara nego i po tri generacije njegove porodice
-razlog stroge zabrane kocke i mudrost toga leži u činjenici koja je zajednička svim zabranama a to je da se postigne ogromna korist za pojedinca i društvo, a spriječi šteta
-kocka proizvodi neprijatljestvo, svađu i kriminal; dovodi do oslanjanja na nerad i lahku zaradu, prouzrokuje lijenost, uništava moral i etiku
-gubitak imetka nije zadnja šteta koja se može desiti prilikom kockanja, nego početak drugih zala koji sistematski uništavaju društvo
-na kockanje je u 2018. godini potrošeno 635,45 KM po stanovniku
-u kladionicama je zaposleno samo 1.24% stanovništva tako da je teško govoriti o pozitivnim efektima kladionica
-istraživanja pokazuju da su kockari u većini slučajeva i loši radnici i to predstavlja problem svih poduzeća te kockari stvaraju javne rashode
-preventivno djelovanje je obavezno kao i društveni aktivizam (popravljanje stanja koliko možemo)
-kockanje je samoizjedanje jednog naroda i put u propast
-glavni zaključak je prijedlog da se u zakonsku proceduru kroz zakonodavne institucije BiH sprovede inicijativa potpune zabrane kocke kroz izmjenu i dopunu postojeće zakonske legislative