Previous Next

Okrugli sto: Obrazovanje odraslih kao sredstvo društveno-ekonomskog prosperiteta

Na prijedlog mr.sc. Balić Rahmanović Smaile, šefa odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, održan je okrugli sto na temu "Obrazovanje odraslih kao sredstvo društveno-ekonomskog prosperiteta" u svečanoj sali Fakulteta.

Učesnici okruglog stola bile su predstavnice CEI Nahla psihologinja mr.sc. Esma Mehić-Hadžić i Vildana Kaniža, apsolventi Socijalne pedagogije i duhovne skrbi te šefica njihovog odsjeka, mr.sc. Smaila Balić Rahmanović. Ovaj događaj potvrdio je višegodišnju dobru saradnju između IPF-a i CEI Nahla, a gdje studenti održavaju andragošku praksu.

Pored dekana Fakulteta dr.sc. Hajrudina Hodžića, prodekana za nastavu i studentska pitanja dr.sc. Sulejmana Topoljaka i organizatora mr.sc. Smaile Balić Rahmanović, svojim prisustvom su ovu aktivnost podržali i studenti svih godina na odsjeku Socijalne pedagogije i duhovne skrbi.