Previous Next

Online nastava na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću počeo je sa realizacijom online nastave putem ZOOM platforme. Nakon prvobitnih priprema i testiranja ZOOM platforme od strane profesora, saradnika i asistenata te pripreme Uputstva za profesore i Uputstva za studente u ponedjeljak se počelo sa realizacijom online nastave prema ustaljenom rasporedu. Studenti su pokazali spremnost i angažiranost za realizaciju projekta online nastave i držali se pomenutog Uputstva u cilju što bolje i efikasnije realizacije nastave. Nadalje studenti su izrazili veliku zahvalnost nastavnom kandru IPF-a jer nisu dopustili da obrazovni proces „trpi“ u vanrednim okolnostima te našli način da se nastavi sa realizacijom nastave u navednim okolnostima.
Studentica IV dosjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb Amra Džajić iskazala je svoju zahvalnost profesorima i asistentima riječima: „Hvala asistentima i profesorima koji nesebično daju sve od sebe da nam obezbjedite online nastavu da ne budemo uskraćeni za znanje. Da Vas Allah nagradi i sačuva u ovoj situaciji i Vaše porodice, ako Bog da ponovo ćemo se sresti u boljim uvjetima i star