Previous Next

Poruke naših studenata

Uskraćeni za praksu, ali ne i djelovanje!

Na prijedlog dekana doc.dr. Hajrudina Hodžića, a u saradnji sa voditeljicom stručne prakse mr. Smailom Balić Rahmanović, studenti druge godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi pripremili su savjete i poruke motivacije, podrške i ohrabrenja našim građanima povodom pandemije virusa COVID-19.

"Ko mala dobra čini, on će i velika kad mogne."