Posjeta Udruženju Žene sa Une

 

POSJETA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UDRUŽENJU „ŽENE SA UNE" BIHAĆ

U svrhu nastavka uspješne saradanje i razmjene iskustava upriličen je sastanak između predstavnika  Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i direktorice Udruženja „Žene sa Une" Bihać. Sastanak  je održan u prostorijama Udruženja „Žene sa Une" gdje se razgovaralo  o  angažmanu 6  Socijalnih pedagoga i duhovnih skrbnika u navedenom udruženju.  Direktorica Aida Behrem ističe da su socijalni pedagozi i duhovni skrbnici angažirani  u Migracionim centrima i to:  „Sedra", „Borići" i „Bira". Socijalni pedagozi i duhovni skrbnici  angažirani su u radu sa djecom, tinejdžerima i majkama:

-Amila Midžić (voditelj aktivnosti)

-Amira Delić (facilitator)

-Emina Blažević (facilitator)

-Emina Mustedanagaić (facilitator)

-Amra Mešić (facilitator)

-Denis Luković (facilitator)

Gospođa Aida Behrem,  direktorica Udruženja Žene sa Une,  ističe da je zadovoljna radom Socijalnih pedagoga i duhovnih skrbnika jer opis poslova koje pokriva navedeno zanimanje u velikoj mjeri pomaže u radu sa djecom, tinejdžerima i majkama. Direktorica ističe da je  pored socijalne potrebna pedagoška i duhovna komponenta u radu sa ranjivim kategorijama. Naime znanje, vještine i praktična  iskustva koje su  Socijalni pedagozi i duhovni skrbnici stekli kroz formalno obrazovanje na Islamskom pedagoškom fakultetu  u velikoj mjeri pomaže u prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama  i brigom za djecu, mlade i odrasle što je u radu u Migracionim centrima od izuzetne važnosti.

Predstavnici Islamskog pedagoškog fakulteta ponudili su saradnju u domenu dodatnih edukacija Socijalnih pedagoga i duhovnih skrbnika i zahvalili direktorici  na dosadašnjoj uspješnoj saradnji.

zene-sa-une_01.jpg

zene-sa-une_02.jpg