Predavanja za vanredne studente

PREDAVANJA ZA VANREDNE STUDENTE

 

Datum

GOD

08.00-09.30

09.30-11.00

11.40-13.10

13.30 - 15.00

15.10 -16.30

16.30-18.00

18.30-20.00

10.12.

2011.

subota

I

Bosanski j. I

Fonetika i uvod u morf. ar. jezika

Osnovi tefsira

Tehnika pisanja naučnog rada

Uvod u učenje Kur'ana

Opća pedagogija

Sira

II

Savremene ideologije

Tefsir II

Retorika

Kiraet  II

Arapski II

Školska pedagogogija

 

III

Demokracija i ljudska prava

Bosanski j. II

Uvod u islamsku filozofiju

Engleski II

Osnovi informatike

Da'va II

 

PREDAVANJA ZA STUDENTE III GODINE  KOJI SU ZAVRŠILI DVOGODIŠNJI STUDIJ: 

10.12.

2011.

subota

 

08.00-09.30

10.00-11.30

11.30-13.00

13.30 - 15.00

15.30 -17.00

17-18.30

18.30-20.00

 

Bosanski j. I

 

Retorika

Tehnika pisanja naučnog rada

Humana ekologija

Školska pedagogogija

Sira

Prisustvo predavanjima je obavezno. Studenti će se direktno upoznati sa nastavnim programima naznačenih predmeta i potrebnom literaturom za pripremanje ispita.

                                                                                                                                    Prodekan za nastavu:

                                                                                                                                    Prof. dr. Sulejman Topoljak