Primljeni kandidati u prvu godinu studija

LISTA KANDIDATA PRIMLJENIH U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU

Odsjek socijalna pedagogija i duhovna skrb

Primljeni kandidati na Odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi (redovni studij)

 1. Mujić Melisa
 2. Dizdarević Ema
 3. Babić Ajša
 4. Livaković Merjema
 5. Hamulić Emina
 6. Dautović Adna
 7. Talić Sumeja
 8. Ramić Sarah
 9. Ajna Šahinović
 10. Mujagić Aida
 11. Demirović Ema
 12. Harčević Amra
 13. Samardžić Lejla
 14. Mahmutović Mirsada
 15. Kendić Asmira
 16. Balić Ajla
 17. Karalić Adna
 18. Bajrić Namra
 19. Isaković Derviša
 20. Čaušević Belma

 

Primljeni kandidati na Odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi (redovni-samofinansirajući studij)

 1. Duraković Samra

 

Primljeni kandidati na Odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi (vanredni studij)

 1. Vilić Adelisa
 2. Velić Almedina
 3. Kajtezović Enes
 4. Kadić Irma
 5. Ičanović Irma

 

Odsjek islamska vjeronauka

 

Primljeni kandidati na Odsjek islamske vjeronauke (redovni studij)

 1. Penić Sumedin
 2. Semanić Aldin
 3. Koštić Hasib
 4. Duraković Kenan
 5. Ensar Alić
 6. Kartal Zilha
 7. Dedić Kadifa
 8. Đulić Nihad
 9. Kličić Eldin

Primljeni kandidati na Odsjek islamske vjeronauke (vanredni studij)

 1. Mlivo Azra
 2. Mlivo Uzeir
 3. Jusić Amel
 4. Spahić Salih
 5. Mulalić Amir

 

Napomena: Upis primljenih studenata će se obaviti u septembru tekuće godine, a detaljne informacije o tome biće objavljene na web-stranici Fakulteta.