Primljeni kandidati u prvu godinu studija

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

LISTA KANDIDATA PRIMLJENIH U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

 

U tabeli br. 1 i 2 evidentirana je lista primljenih kandidata na Odsjeku Islamska vjeronauka, a u tabeli br. 3 evidentirana je lista primljenih kandidata na Odsjeku Socijalna pedagogija i duhovna skrb.

U tabeli br. 3 primljeni su kandidati zaključno sa brojem 20.

S obzirom na činjenicu da se jedan broj prijavljenih kandidata na konkurs prijavio pod B, tj. alternativno, Komisija predlaže da se u slučaju odustajanja nekoga od primljenih kandidata, to mjesto ustupi sljedećem najbolje rangiranom kandidatu.

 

1) Lista primljenih kandidata na Odsjeku Islamska vjeronauka na redovan studij

Redovni studij

Mjesto rođenja

Završena škola

Uspjeh

Zbir

Prezime i ime

Datum rođenja

Razred

M

I

II

III

IV

1

Koštić Irfan

18.07.1995.

Velika Kladuša

Mašinska

5

4

3

4

4

20

2

Šahinović Merjema

04.08.1999.

Bihać

Poljopriv.

4

4

4

4

4

20

3

Mehulić Nudžejma

24.09.1999.

Bihać

Medresa

4

3

3

5

5

20

4

Velić Davud

13.02.1999.

Sanski Most

Medresa

4

3

3

4

4

18

5

Begić Mujo

12.07.1999.

Bihać

Medresa

3

3

3

4

4

17

6

Huskić Ilhana

05.03.1998.

Velika Kladuša

Gimnazija

4

3

3

3

4

17

7

Imširović Tarik

21.04.1999.

Bihać

Medresa

3

3

3

4

3

16

8

Hodžić Dženajl

17.02.1998.

Bihać

Medresa

3

3

2

4

3

15

2. Lista primljenih kandidata na Odsjeku Islamska vjeronauka na vanredni studij

Vanredni studij

Mjesto rođenja

Završena škola

Uspjeh

Zbir

Prezime i ime

Datum rođenja

Razred

M

I

II

III

IV

1

Japić Haris

30.10.1991.

Cazin

Medresa

3

3

4

4

3

17

2

Durmić Adis

25.11.1999.

Velika Kladuša

Gimnazija

3

3

3

3

4

16

3. Lista primljenih kandidata na Odsjeku Socijalna pedagogija i duhovna skrb

SOCIJALNA PEDAGOGIJA I DUHOVNA SKRB - REDOVNI STUDIJ

Završena škola

Uspjeh

Prezime i ime

Datum rođenja

Mjesto rođenja

Razred

M

I

II

III

IV

Zbir

1

Bajrić Ajla

16.04.1998.

Bihać

Gimnazija

5

5

5

5

5

25

2

Velagić Ernesa

21.07.1999.

Bos. Krupa

Gimnazija

5

5

5

5

5

25

3

Felić Adisa

14.10.1998.

Bihać

Ekonomska

4

5

5

5

5

24

4

Demirović Adisa

03.05.1999.

Bihać

Ekonomska

4

4

5

5

5

23

5

Begić Emina

13.12.1999.

Bihać

Medresa

5

5

4

5

4

23

6

Muratović Almedina

22.02.1999.

Bužim

Poljopriv.

4

4

4

5

5

22

7

Salkić Almina

12.06.1998.

Bihać

Gimnazija

4

4

4

5

4

21

8

Eminić Lejla

18.01.1999.

Bužim

Poljopriv.

4

4

5

4

4

21

9

Brakić Irfan*

21.07.1999.

Travnik

Medresa

4

4

4

4

5

21

10

Seferović Majda*

01.09.1999.

Bihać

Gimnazija

4

4

4

4

4

20

11

Čataković Elma

10.06.1999.

Cazin

Ugost.-turistička

3

3

4

5

5

20

12

Hasić Sabina

07.04.1999.

Bosanska Krupa

Umjetn.-Muzička

4

4

4

4

4

20

13

Balić Amela

09.01.1999.

Bihać

Gimnazija

4

4

4

4

4

20

14

Vojić Nudžejna

11.04.1999.

Bihać

Gimnazija

4

4

4

4

4

20

15

Beganović Edvina

21.08.1999.

Cazin

Medresa

4

4

4

4

4

20

16

Kurbegović Kenan

10.06.1999.

Sanski Most

Gimnazija

4

4

4

4

4

20

17

Vojić Amna

05.03.1999.

Bihać

Ekonomska

3

3

4

4

5

19

18

Behrem Ajla

12.08.1999.

Bihać

Ekonomska

3

3

4

4

5

19

19

El-karim Sukejna

30.12.1999.

Zenica

Medresa

4

4

3

4

4

19

20

Džehverović Ema

09.09.1999.

Bihać

Gimnazija

3

4

4

3

5

19

21

Klisura Ehlimana

10.10.1999.

Travnik

Medresa

3

3

4

4

4

18

22

Handanagić Azra*

19.11.1999.

Sanski Most

Medresa

3

3

3

4

4

17

23

Bužimkić Kanita

21.03.1999.

Bihać

Medresa

3

3

3

3

3

15

24

Mešić Imran

20.09.1999.

Bihać

Medresa

3

3

3

3

3

15

25

Munjaković Zerina

22.09.1999.

V. Kladuša

Medresa

3

3

3

3

3

15

26

Sarkić Emin

01.12.1998.

Cazin

Gimnazija

3

3

3

2

3

14


* Kandidat koji se prijavio na konkurs pod B, tj. alternativno

U tabeli br. 3 primljeni su kandidati zaključno sa brojem 20.

Komisija preporučuje da se kandidatima koji nisu primljeni na Odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb omogući upis na Odsjek Islamska vjeronauka.

Bihać, 09.07.2018.