Projekcija filma "Mission rape a tool of war"

PROJEKCIJA FILMA „MISSION RAPE A TOOL OF WAR“

U sklopu obilježavanja programa „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ na Islamskom pedagoškom fakultetu dana 28.11.2018. godine održana je projekcija filma pod nazivom „Mission rape a tool of war“  u kojem se prikazuje seksualno zlostavljanje u ratu kao vid nasilja nad ženama. Uvodno predavanje održala je asistentica Anita Ramulić-Mujkić te istaknula da je navedeni dokumentarac djelo Katia Forbert Petersen i Annette Mari Olsen, dvije redateljke iz Danske koje su navedim projektom nastojale potaknuti svijest i ukazati  na veliki problem seksualnog zlostavljanja u ratu kao najveći zločin kojim se krše sve norme humanitarnog prava i Međunarodne konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Naime u ratu se krše sve pisane norme u domenu ljudskih prava i sloboda o čemu svjedoči i navedeni dokumentarac. Film prati život gospođe koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u ratu te prikazuje njen  put i  borbu za ostvarivanje osnovnih prava. Nadalje film prati rad Bekire Hasečić, predsjednice udruženja „Žene-žrtve rata“, koja aktivno radi na jačanju kapaciteti za provođenje tretmana rehabilitacije i resocijalizacije žrtava i osnaživanje saradnje sa nevladinim sektorom u pogledu navedene problematike. Prema podacima Amnesty Internationalu, seksualno zlostavljanje u  ratnom periodu označava se kao planirana i namjerna vojna strategija što je detaljno i prikazano u dokumentarcu

Film_nov-2018_01.jpg
Film_nov-2018_02.jpg