Promocija knjige „Muhamed ef. Zahirović - radovi i članci".

 

PROMOCIJA KNJIGE „MUHAMED ef. ZAHIROVIĆ - RADOVI I ČLANCI"

U prostorijama amfiteatra Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću 31.01.2019. godine (srijeda) održana je promocija knjige „Muhamed ef. Zahirović-radovi i članci". Promotori knjige bili su: uvaženi bihaćki muftija prof. Hasan ef. Makić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta doc. dr. Hajrudin Hodžić,  direktor Cazinske medrese prof. Enes ef. Ljubijankić, upravnik medrese u Cazinu prof. Mehmed ef. Mašić i dr. Mustafa Prljača, glavni urednik El-Kalem izdavačkog centra Rijaseta IZ U BiH.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta doc. dr. Hajrudin Hodžić ukazao je na činjenicu da rahmetli Muhamed ef. Zahirović, iako posvećen naučnom i obrazovnom radu, nije bio nijemi posmatrač dešavanja u svojoj okolini, kakav je slučaj sa našim brojnim intelektualcima danas. On je na planu kritike negativnih pojava koje ugrožavaju islamske i univerzalne vrijednosti bio veoma aktivan. Nadalje je istakao da je Muhamed ef. Zahirović djelovao u turbulentnom vremenu i da je nudio rješenja za novonastalu situaciju.

Profesor Mehmed ef. Mašić ovom prilikom je istaknuo da je ga je ličnost rahmetli Muhamed ef. Zahirović zadivila i inspirisala, posebno zbog činjenice da je autor knjige o Bihaćkoj medresi, s obzirom da je tu ef. Zahirović proveo značaj dio svog životnog vijeka.

Profesor Enes ef. Ljubijankić ističe da je „Mehmed ef. Zahirović" radove počeo objavljivati kad je imao 23 godine, bio je angažiran djelatnik i vrlo obrazovan čovjek. Mehmed ef. Zahorović djelovao je u vremenu beznađa u vrijeme kad su se mnogi „intelektualci" priklanjali strujama koje su nadirale, on je ostao dosljedan vlastitom identitetu o čemu svjedoče i njegova mnogobrojna djela.

Bihaćki muftija prof. Hasan ef. Makić ističe da je veliku pomoć prilikom pripremanja knjige uložila i kćerka autora ovih djela nastavnica Kanita-hanuma Zahirović. Knjiga detaljno oslikava dominatno stanje i prilike u vremenu u kojem je živio ovaj istaknuti imam.

Dr. Mustafa Prljača, glavni urednik El-Kalema izdavačnog centra Rijaseta IZ u BiH ističe da radovi i članci Muhameda ef. Zahirovića predstavljaju pravu dragocjenost za našu kulturu i istraživače jezičke i kulturne baštine. Stoga su djela data u njihovoj izvornosti, bez ikakvih izmjena. Veliki doprinos u realizaciji pružila je kćerka uvaženog muallima, koja nije zapamtila oca ali je svoj život sa ocem proživjela kroz njegove radove. U realizaciji promocije doprinos su dali u svojstvu moderatora asistentica Samila Balić, student Muamer Hodžić koji se predstavio se prigodnom ilahijom „Moj dragi efendija" i student Irfan Brakić sa recitalom „Na grobu moga učitelja merhuma Muhamed ef. Zahirovića", kojim se ovom prilikom zahvaljujemo.

Promocija_Zahirovic_01.jpg

Promocija_Zahirovic_02.jpg

Promocija_Zahirovic_03.jpg

Promocija_Zahirovic_04.jpg

Promocija_Zahirovic_05.jpg