Radionica Žene žrtve rata

Radionica na temu: „Podizanje svijesti i provođenje kampanje šire ženske populacije i žena žrtava rata u USK“

U utorak, 23.10. u hotelu Emporium Bihać u periodu od 9 – 16h održala se radionica na temu: „Podizanje svijesti i provođenje kampanje šire ženske populacije i žena žrtava rata u USK“ koju je organizovalo Udruženje „ Žena – žrtva rata“ Sarajevo, a na kojoj su prisustvovali apsolventi Socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, u pratnji sa ass. Smailom Balić, te ass. Anitom Ramulić-Mujkić. Svojim prisustvom radionicu su obogatile i žene iz drugih nevladinih organizacija. Na samom početku učesnicima su se predstavili organizatori, Meliha i Amela te nas uputili na predviđeni program radionice, a zatim se obratila i voditeljica radionica psihoterapeutkinja Besima. Potom su se učesnice međusobno upoznale kroz radionicu „Drvo životnih vrijednosti“. Učesnice su imale priliku na radionici naučiti sljedeće:
-traumu; razumijevanje tramatskog događaja, PTSP, sram, stid, krivicu - koje je objasnila psihoterapeutkinja Besima
-o postojećim zakonima (prava silovanih i seksualno zlostavljanih osoba u ratu na nivou BiH) -koje je predstavila Sabina Halilagić ispred Centra za socijalni rad Bihać.
Također, učesnice su imale priliku da nauče šta i ko može pomoći žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja. Uprkos osjetljivoj temi, radionica je protekla u dobroj i ugodnoj atmosferi te ocijenjena maximalnom ocjenom 5 od strane svih učesnica.
Zaključci koji su donešeni nakon radionice su:
-osvijestiti građane o ovoj tematici i prevazilaženje sterotipa da su ovakve teme „tabu“ teme
-ako poznajemo žene koje su pretrpile ovaj vid ratnog nasilja potaknuti ih da traže svoja prava, te ih uputiti na stručnu pomoć, kao i iskazivanje empatije, a nikako sažaljenja
-osvijestiti i naučiti omladinu o proživljenim ratnim torturama i zločinima
-napraviti konkretne projekte i djelovati na lokalnom nivou uz pomoć prisutnih učesnica
-ponoviti ovakve radionice sa mladima u osnovnim i srednjim školama
Radionica_zz_01.jpg
Radionica_zz_02.jpg
Radionica_zz_03.jpg