Raspored predavanja za vanredne studente

Raspored predavanja za vanredne studente I, III i V semestra

 

Datum

Godina

08.00-09.30

10.00-11.30

11.30-13.00

13.30-15.00

15.30-17.00

17.00.18.30

18.30-20.00

07.12.2009.

ponedjeljak

I

 

Sira

Arapski I

Tefsir I

Opća pedagogija

 

Kiraet I

II

 

Tefsir II

Savremene ideologije

Kiraet II

Arapski II

Školska pedagogija

 

III

 

 

Osnovi informatike

Demokracija i ljudska prava

Engleski II

Fikh II

Uvod u islamsku filozofiju

 

 

 Raspored predavanja za vanredne studente V semestra koji su završili dvogodišnji studij

 

Datum

Godina

08.00-09.30

10.00-11.30

11.30-13.00

13.30-15.00

15.30-17.00

17.00.18.30

18.30-20.00

07.12.2009.

ponedjeljak

 

 

Sira

Savremene ideologije

Demokracija i ljudska prava

Savremena fikhska pitanja

Školska pedagogija

Historija islamske filozofije

 

 

 

ü  Predavanja za predmete Retorika, Bosanski jezik I i II organizovaće se naknadno.

 

ü  Prisustvo predavanjima je obavezno. Studenti će bit u prilici da se direktno upoznaju sa nastavnim programima naznačenih predmeta i potrebnom literaturom za pripremanje ispita.

 

Prodekan za nastavu:

Prof. dr. Sulejman Topoljak