Saradnja sa Centrom za socijalni rad

POTPISAN MEMORANDUM SARADNJE SA CENTROM ZA SOCIJALNI RAD BIHAĆ

Islamski pedagoški fakultet danas je potpisao još jedan memorandum o suradnji, ovog puta s bihaćkim Centrom za socijalni rad na inicijativu prof. Sene Družić. Studenti IPF-a već su imali priliku obavljati praksu u pomenutoj ustanovi, a na ovaj način je dogovorena suradnja za period od naredne četiri godine. Šefica odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, mr. Dijana Sulejmanović  i voditeljica studentske prakse na odsjeku SPDS-a, mr Smaila Balić Rahmanović, priložili su uz memorandum i plan i program studentske prakse te će nova generacija Socijalnih pedagoga već početkom narednog mjeseca početi svoju praksu u JU Centar za socijalni rad u Bihaću.