Seminar o kockanju

SEMINAR NA TEMU: „UTJECAJ INDUSTRIJE KOCKANJA NA VJERSKI, ZDRAVSTVENI I EKONOMSKI ŽIVOT POJEDINCA I ZAJEDNICE“

U prostorijama Muftijstva bihaćkog, u organizaciji  Islamske zajednice u BiH, održan je seminar na temu: „Utjecaj industrije kockanja na vjerski zdravstveni i ekonomski život pojedinca i zajednice“.  U uvodnom dijelu seminara dipl.iur. Mensur Karadža ukazao je na pregled važeće zakonske regulative u pogledu igara na sreću  i kockanja u BiH i samim tim ukazao na činjenicu da je „industrija kockanja“ zakonski prepoznatljiva kategorija i kao takva regulisana zakonom. Dr. Ahmed Purdić ukazao je na šerijetsko-pravni sistem kockanja i igara na sreću.

U drugom bloku predavanja dr. Muhamrem Adilović prezentirao je glavne aspekte rizičnih faktora za razvoj ovisnosti od kockanja u maloljetničkom, adolescentskom i zrelom dobu. Nakon toga dr. Meliha Bijedić ukazala je na glavne aspekte  ovisnosti u slučajevima „igara na sreću“ te istaknula razliku između problematičkog i pataloškog kockanja.

U trećem bloku izlaganja dr. Jasmin Halebić u svom izlaganju ukazao je na glavne reprekusije industrije igara na sreću na ekonomiju BiH. Na kraju Amir Sarkić direktor Media centra IZ u BiH  govorio je o medijima i igrama na sreću u smislu narativa i kontranarativa. Učešće su uzeli  profesori i asistenti Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću gdje se kroz razgovor i diskusiju došlo do novih zaključaka i smjernica u pogledu djelovanja i preveniranja navedenih negativnih pojava u društvu.

Seminar_Muftijstvo_01.jpg
Seminar_Muftijstvo_02.jpg