Previous Next

Sjednica Vijeća dekana fakulteta IZ-e u BiH

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću upriličena je konstituirajuća i prva radna sjednica Vijeća dekana fakulteta koji djeluju u sastavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na ovom sastanku u Bihaću, pored domaćina doc. dr. Hajrudin Hodžića, dekana Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, prisustvuje dr. Dževad Hodžić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice, dekan Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu zajedno sa svojim prodekanima, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici sa svojim saradnicima, te prodekan za nastavu Fakulteta za Islamske studije u Novom Pazaru.
Na sastanku je razgovarano o mnogim temama, a usvojenje Poslnovnik o radu Vijeća i Plan razmjene nastavnika na spomenutim fakultetima.
Direktor uprave za obrazovanje i nauku dr. Dževad Hodžić je istakao da je cilj ovog tijela da koordinira zajedničke aktivnosti svih fakulteta unutar Islamske zajednice, te da rade na integraciji fakulteta u jedan jedinstveni obrazovni sistem, gdje će zajednički razvijati studentske programe i vršiti razmjenu nastavnika i studenata.
Domaćin današnje sjednice doc. dr. Hajrudin Hodžić je naglasio kako je ukazano poštovanje i čast Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću da bude domaćin ovakvom odabranom skupu, gdje su prisutni dekani prodekani naših visokoškolskih obrazovnih ustanova i gdje se uspostavlja koordinacija i kvalitetna saradnja između ovih fakulteta. Dekan Hodžić se zahvalio kolegama dekanima i direktoru Uprave za obrazovanje i nauku na dolasku i iskazao svoja velika očekivanja od ovog tijela koje u narednom periodu treba uspostaviti sinhronizirano djelovanje svih fakulteta unutar Islamske zajednice i istinsku saradnju za dobrobit svih fakulteta.