Svečana promocija diplomanata i magistranata

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizuje

SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMANATA

koja će se održati povodom Dana fakulteta, 23.12.2019. godine (ponedjeljak)

u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću sa početkom u 10:30 sati.

 

Diplomanti Odsjeka islamske vjeronauke:

Smajlović (Ćazim) Dževada
Kanurić (Hakija) Merjem
Štulanović (Muharem) Merjem
Kudelić (Nevzet) Ajdin
Orlić (Omer) Fata
Salkić (Jusuf) Remzija
Handanagić (Senad) Senaida
Ćoralić (Hasan) Safet
Merdanović (Ismet) Adnan
Hodžić (Smajil) Zikrija

Diplomanti Odsjeka socijalne pedagogije i duhovne srbi:

Spahić (Hasan) Nahida
Bajrić (Dževad) Dženita
Blažević (Sulejman) Emina
Mahmić Balić (Emir) Elzedina
Mujanović (Selim) Senita
Šahinović (Hasan) Meliha
Murić (Mujo) Fuada
Seferović (Nurija) Ahmedin
Šahinović (Zijad) Ajša
Plavulj (Alvir) Amina
Silić (Zuhdija) Almedina
Nezirević (Huse) Anel
Hilić (Hasan) Maida
Dizdarević (Hasan) Lamija
Husak (Ibrahim) Amina
Dizdarević (Meho) Lejla

Magistranti:

Nuhić (Asim) Nedžad
Krupić (Husein) Edina