Previous Next

Svečana promocija diplomanta i magistranata

Kao i svake godine na Dan fakulteta 23.12. održava se Promocija diplomanata i magistranata, a ove godine ispratili smo sedamnaestu generaciju diplomanata i petu magistranata. Na samom početku svečanosti obratio se domaćin, dekan Fakulteta doc.dr. Hajrudin Hodžić i uputio dobrodošlicu svim prisutnima kao i čestitke diplomantima i magistrantima uz najljepše želje njima i njihovim roditeljima. Osim toga prisutnima su se obratili i izaslanik reis-uleme, prof.dr. Nusret Isanović, bihaćki muftija hafiz Mehmed ef. Kudić, prorektorica za NIR Univerziteta u Bihaću, prof.dr. Amela Čolić te ispred Vlade USK-a, ministar parvosuđa i uprave, Asim Dizdarević. Ove godine priznanje za nesebičnu podršku u razvoju i jačanju Fakulteta dobio je Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS. Priznanja su uručena i studenticama koje pomažu u radu u biblioteci, najboljim studentima na oba odsjeka te najboljim diplomantima i magistrantima. Diplomant sa najboljim prosjekom i dobitnik ZLATNE PLAKETE je KANURIĆ MERJEM sa prosjekom 9.12 kojeg je postigala na odsjeku za ISLAMSKU VJERONAUKU. Diplomant sa drugim najboljim prosjekom i dobitnica SREBRENE PLAKETE je ŠTULANOVIĆ MERJEM sa prosjekom 9.00 i to je postigla na odsjeku za ISLAMSKU VJERONAUKU. Diplomantica sa trećim najboljim prosjekom i dobitnica BRONZANE PLAKETE je MUJANOVIĆ SENITA sa prosjekom 8.62 postignutom tokom studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Najbolji magistrant je Edina Krupić, magistrica socijalne pedagogije sa ostvarenim prosjekom ocjena 9.38. Nakon uručivanja priznanja i nagrada, prisutnima se obratila diplomantica Merjem Štulanović sa zahvalama svim profesorima za trud koji su ulagali u procesu prenošenja znanja, zahvalama svojim roditeljima za nesebičnu pomoć i podršku te poručila prisutnim studentima da se trude, uče, bore za najbolje rezultate jer nas islam duži da budemo među najboljima u svemu što radimo. Diplomanti su onda položili svečanu zakletvu te je Promocija završena učenjem hajir-dove. U 24 godine postojanja, sa sigurnošću možemo reći, da osim što je Islamski pedagoški fakultet iznjedrio generacije časnih i odgovornih ljudi, svojim projektima i akrivnostima je pozitivno djelovao i na lokalnu zajednicu te postao jedan od važnih nosilaca kulture, nauke i obrazovanja na području USK.