UPIS PRIMLJENIH STUDENATA

Upis studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija može se obaviti od 17.07.2023. godine, radnim danom od 11 do 13 sati.

Studenti koji se upisuju trebaju lično doći da se upišu, a za upis je, pored dokumenata traženih konkursom (ukoliko su dostavljene kopije, obavezno dostaviti originale dokumenata), potrebno sljedeće:

- Dvije iste lične fotografije (4x5cm)

- Uvjerenje o državljanstvu

- Ljekarsko uvjerenje

- Kopija CIPS prijave

- Potvrde o izvršenim uplatama:
     - index 25 KM
     - upisni materijal 20 KM
     - biblioteka 20 KM
     - upisnina za redovan studij (200 KM) ili minimalno prva rata (300 KM) upisnine za vanredni studij (moguće je plaćati u četiri iste mjesečne rate).

 

BROJEVI RAČUNA:

-Upisnina i upisni materijal: Primalac: Budžet USK – IPF Bihać, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722631, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007

-Uplata za indeks: Primalac: Univerzitet u Bihaću, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722613, općina: 003, budžetska organizacija: 1805001, poziv na broj: 1111500000

-Uplata za biblioteku: Primalac: IPF Bihać, račun primaoca: 1346641006856398

Dobro nam došli!