VII naučno-stručna konferenciji na IPF-u Bihaću

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću će 11. maja 2024. godine (subota) u prostorijama Fakulteta organizirati jednodnevnu naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Uloga savremenog odgoja i obrazovanja u prevenciji društveno-moralnih devijacija“.

Cilj naučno-stručne konferencije jeste istražiti, razumjeti i naglasiti ključni doprinos odgojno-obrazovnih sistema u suzbijanju i prevenciji društveno-neprihvatljivih postupaka i ponašanja među mladim generacijama. Program konferencije je multidisciplinaran, te će pozvani i prijavljeni stručnjaci i naučni radnici iz raznih naučnih oblasti i prakse dati svoj doprinos osvjetljavanju ovog važnog pitanja i podijeliti svoja iskustva, viđenje i naučne poglede s ciljem rasprave o važnosti i načinima na koje obrazovanje može pozitivno utjecati na izgradnju moralno osviještenih pojedinaca i doprinijeti razvoju etički odgovornog društva.

Na konferenciji će se prezentirati više od 20 radova autora sa različitih univerziteta iz BiH i inostranstva iz oblasti pedagogije, religije, socijalnog rada, psihologije, etike, sociologije, filozofije i drugih srodnih oblasti.

“Ovo je još jedna u nizu aktivnosti kojima Islamski pedagoški fakultet u Bihaću daje svoj doprinos rasvjetljavanju ovog važnog pitanja, ali i omogućava da stručnjaci iz različitih oblasti izlože svoja istraživanja i promišljanja na ovu temu”, ističe dekan prof. dr. Hajrudin Hodžić.

conf24