Islamska vjeronauka

Preuzmi kompletan plan i program.

Studij Islamske vjeronauke zasniva se na savremenim edukacijskim standardima, ECTS sistemu studiranja i kvalitetnom nastavno-naučnom procesu definisanom reformom visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Prvi ciklus studija na Odsjeku islamska vjeronauka traje četiri godine ili osam semestara (240 ECTS bodova).
Završetkom prvog ciklusa studija 'Islamska vjeronauka', stiče se stručno naučno zvanje Bakalaureat/Bachelor islamske vjeronauke.
Svršenik ovog studija može predavati Islamsku vjeronauku u osnovnim i srednjim školama, kako u našoj domovini tako i u drugim zemljama, s obzirom na činjencu da je diploma našeg fakulteta priznata unutar granica BiH i inostranstvu i da je Univerzitet u Bihaću akreditovan od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja u BiH.
Nakon uspješno završenog studija, svršenici ovog odsjeka mogu nastaviti master-studij na ovom ili drugim fakultetima srodnog usmjerenja u zemlji ili inostarnstvu.
Nastavni plan i program usklađen je sa zahtjevima Bolonjskog studiranja i Zakonom o visokom obrazovanju.
Za realizaciju ovog studijskog programa angažovani su renomirani i relevantni stručnjaci za realizaciju nastave.

Nakon završetka ovog studija student:
-kvalifikovan je i osposobljen za područje islamske vjeronauke, uz poznavanje savremenih postignuća u ovom području,
-može primijeniti detaljno znanje i kritičko razumijevanje principa vezanih za područje islamske vjeronauke i primijeniti ih na profesionalan način,
-sposoban je da prikuplja i tumači relevantne podatke (unutar područja islamske vjeronauke) na osnovu kojih donosi sudove koji sadrže razmišljanja o relevantnim društvenim naučnim ili etičkim pitanjima,
-sposoban je za profesionalno djelovanje u interkulturainom i inkluzivnom okruženju (uvažavanje različitosti),
-demonstrira interpersonalne vještine vještine timskog rada, primjerene za zapošljavanje i/ili dalji studij.