Islamska vjeronauka

Šifra
SEMESTAR IV
P
V
ECTS
03-123-B-IV
Hadiski tekstovi
3
1
5
03-124-B-IV
Uvod u nauku i metodologiju fikha
3
1
5
03-125-B-IV
Islamska kultura i civilizacija na Balkanu
3
1
5
03-126-B-IV
Humana ekologija
2
2
5
03-127-B-IV
Metodika islamske vjeronauke I
3
3
6
 
Izborni predmet
2
2
4
UKUPNO
16
10
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
03-128-B-IV
Engleski jezik I
2
2
4
03-129-B-IV
Njemački jezik I
2
2
4
03-130-B-IV
Tokovi akaidskog mišljenja
2
2
4