Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Preuzmi kompletan plan i program.

Odsjek Socijalne pedagogije i duhovne skrbi

Studijski program Socijalna pedagogija

Dodiplomski studijski program Socijalna pedagogija traje četiri godine i pruža studentima znanja iz oblasti socijalne pedagogije, pedagogije, socijalnog rada, psihologije, prava i duhovne skrbi. Studij vodi ka sticanju zvanja Bakalauret/Bachelor socijalne pedagogije i obuhvata skupinu predmeta koja su usmjerena na razumijevanje socijalnih problema i razvoj vještina za rad sa društveno marginalizovanim grupama.
Socijalna pedagogija je interdisciplinarna naučna disciplina koja se bavi različitim aspektima razvoja, obrazovanja i socijalizacije ljudi u zajednici. Cilj socijalne pedagogije je da doprinese razvoju socijalne kohezije, jednakosti, pravde i solidarnosti u društvu. Socijalna pedagogija se fokusira na različite društvene grupe, uključujući djecu, mlade, starije osobe, djecu i mlade sa poremećajima u ponašanju, osobe sa invaliditetom, ovisnike, migrante i druge vulnerabilne skupine.
Socijalni pedagozi pomažu u razvijanju različitih obrazovnih, kulturnih i socijalnih programa i aktivnosti koje promovišu integraciju i inkluziju marginalizovanih grupa u zajednici. Oni također rade na prevenciji socijalnih problema kao što su siromaštvo, nasilje i diskriminacija. Socijalni pedagozi kroz proces studiranja stiču različite kompetencije koje su neophodne za uspješnu primjenu socijalne pedagogije u praksi, što uključuje sposobnost da prepoznaju socijalne probleme u zajednici, da uspostave i održavaju pozitivne odnose sa marginalizovanim grupama, razvijaju i sprovode programske aktivnosti, evaluiraju programe i obučavaju druge stručnjake koji rade sa ciljnom grupom. Sticanje znanja i vještina iz ove oblasti može biti odlična osnova za karijeru u oblastima koje se bave podrškom društveno marginalizovanih grupa i razvojem društvene pravde i jednakosti. Kroz svoj rad i aktivnosti, socijalni pedagozi mogu doprinijeti stvaranju boljeg društva za sve.


 I SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Opća pedagogija
3
2
6
2.
Socijalna pedagogija
3
2
6
3.
Opća psihologija
2
2
5
4.
Socijalna politika i zaštita
2
2
4
5.
Životopis Vjerovjesnika
3
2
5
6.
Metodologija izrade naučnog rada
2
2
4
 
UKUPNO
15
12
30

 


 II SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Porodična pedagogija
3
2
6
2.
Predškolska pedagogija
3
2
6
3.
Socijalni rad s pojedincem i grupom
3
2
5
4.
Humanizam religijskih sistema
2
2
4
5.
Osnovi islamskog vjerovanja
3
1
4
6.
Uvod u arapski jezik
3
2
5
 
UKUPNO
17
11
30

 


  III SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Maloljetnička delinkvencija
3
2
6
2.
Školska pedagogija
2
2
5
3.
Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju
2
2
5
4.
Razvojna psihologija
2
2
4
5.
Uvod u učenje Kur’ana
3
2
6
6.
Izborni predmet
2
2
4
 
UKUPNO
14
12
30

*Student bira 1 predmet sa liste ponuđenih izbornih predmeta

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Savremena historija BiH
2
2
4
2.
Sociologija odgoja i obrazovanja
2
2
4
3.
Komunikacijske vještine
2
2
4
4.
Socijalna ekologija
2
2
4

 


  IV SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Socijalna zaštita ciljanih grupa
3
2
5
2.
Didaktika
2
2
4
3.
Savremeni bosanski jezik
2
2
4
4.
Komparativno porodično pravo
3
1
4
5.
Specijalna pedagogija
2
2
4
6.
Metode poslaničkog odgoja
3
2
5
7.
Izborni predmet
2
2
4
 
UKUPNO
17
13
30

* Student bira 1 strani jezik sa liste ponuđenih izbornih predmeta, a nastava se organizuje za sve jezičke grupe gdje je iskazan interes od strane sedam ili više studenata.

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Engleski jezik I
2
2
4
2.
Njemački jezik I
2
2
4
3.
Arapski jezik I
2
2
4

 


  V SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Zdravstveni odgoj i edukacija
3
2
6
2.
Osnovi krivičnog prava i postupka
2
2
4
3.
Andragogija
2
2
4
4.
Opća psihopatologija
2
2
4
5.
Menadžment u socijalno-pedagoškom radu
i neprofitnim organizacijama
2
2
4
6.
Sistem zaštite i prevencije u islamu
3
1
4
7.
Izborni predmet
2
2
4
 
UKUPNO
16
13
30

* Student bira strani jezik sa liste ponuđenih izbornih predmeta koji je slušao u IV semestru

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Engleski jezik II
2
2
4
2.
Njemački jezik II
2
2
4
3.
Arapski jezik II
2
2
4

 


  VI SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Metode igrom i kreativna terapija
3
2
6
2.
Metodika duhovnog odgoja
2
2
5
3.
Psihologija ličnosti
2
2
5
4.
Penologija
2
2
5
5.
Duhovna terapija
3
2
5
6.
Izborni predmet
2
2
4
 
UKUPNO
14
12
30

*Student bira 1 predmet sa liste ponuđenih izbornih predmeta

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Socijalni rad u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama
2
2
4
2.
Osnove psihoterapije i savjetovanja
2
2
4
3.
Ekološka pedagogija sa ekoterapijom
2
2
4
4.
Zdravstvena njega i zaštita zdravlja
2
2
4

 


  VII SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Socijalna gerontologija
3
2
5
2.
Metodologija istraživanja u socijalnoj pedagogiji I
2
2
4
3.
Inkluzija
2
2
4
4.
Porodični i bračni konflikti
2
2
4
5.
Kur’anska antropologija
3
2
5
6.
Socijalna patologija
2
2
4
7.
Izborni predmet
2
2
4
 
UKUPNO
16
14
30

*Student bira 1 predmet sa liste ponuđenih izbornih predmeta

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Ljudska prava i slobode u islamu
2
2
4
2.
Religija i zdravlje
2
2
4
3.
Učenje Kur’ana
2
2
4
4.
Socijalni sistem  u islamu
2
2
4

 


  VIII SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Metodika rada socijalnog pedagoga
3
3
6
2.
Socijalna psihologija
3
2
6
3.
Metodologija istraživanja u socijalnoj pedagogiji II
2
2
5
4.
Tretman ovisnika
2
2
4
5.
Izborni
2
2
4
6.
Izrada diplomskog / završnog rada
-
-
5
 
UKUPNO
12
11
30

*Student bira 1 predmet sa liste ponuđenih izbornih predmeta

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Tretman osoba s posebnim statusom
u religijskom učenju
2
2
4
2.
Interkulturalni odgoj
2
2
4
3.
Životopisi Božijih vjerovjesnika
2
2
4
4.
Religijska etika
2
2
4