Islamska vjeronauka - II ciklus

 

Preuzmi kompletan plan i program.

 

Šifra
SEMESTAR I
P
V
ECTS
IPF-IV18-M-111
Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju
2
2
5
IPF-IV18-M-112
Savremeni tokovi obrazovanja
2
2
5
IPF-IV18-M-113
Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja
2
1
5
-
Izborni predmet
2
1
5
-
Izborni predmet
2
1
5
-
Izborni predmet
2
1
5
UKUPNO
 
 
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
IPF-IV18-M-114
Menadžment u obrazovanju
2
1
5
IPF-IV18-M-115
Kur'anska paradigma odgoja mladih
2
1
5
IPF-IV18-M-116
Odgoj, obrazovanje i islamska pravna misao
2
1
5
IPF-IV18-M-117
Intencije islamskog prava
2
1
5
IPF-IV18-M-118
Hadiske osnove odgoja mladih
2
1
5
IPF-IV18-M-119
Lingvostilistika Kur'ana
2
1
5

 

Šifra
SEMESTAR II
P
V
ECTS
IPF-IV18-M-299
Magistarski rad
-
-
30
UKUPNO
 
 
30